FOKKERIJ VAN DRESSUURPAARDEN

Home » Fokkerij van dressuurpaarden

stalhexagon

Onze fokkerij in dressuurpaarden staat voor Kwaliteit in Beweging in alle eigenschappen van ons fokmateriaal. Van begin af aan zijn de merries uit onze dressuurfokkerij geselecteerd op een werkwillig karakter en goed ontwikkelde motorische vaardigheden. Dit heeft onder andere geresulteerd in de succesvolle Manda-stam en verschillende Grand Prix-successen. Tot op heden biedt onze dressuurfokkerij kennis en kwaliteit in het fokken, trainen en professioneel begeleiden van al onze paarden.

Heeft u vragen?

Een succesvolle lijn uit onze fokkerij in dressuurpaarden

Onze dressuurfokkerij is begonnen met de in 1982 geboren ster preferente-prestatiemerrie Amanda (Doruto x Epos, fokfamilie 1600) onder leiding van fokker, hoefsmid, ruiter en instructeur Leunus van Lieren. Amanda bracht onder andere de elite prestatie Grand Prix-dressuurmerrie Indiamanda voort (v. Sultan), die al jarenlang de lijst van merries met de beste fokwaarden aanvoert (189). In de loop der jaren is de Manda-stam van onze fokkerij in paarden uitgebouwd tot een succesvolle merrielijn.

Grand Prix-prestaties

Stal Hexagon is niet alleen succesvol in het fokken van succesvolle dressuurpaarden. Het opleiden, instrueren en begeleiden van paarden uit onze fokkerij in een topsportomgeving heeft al tot verschillende nationale en internationale successen geleid. Zo zijn een aantal merries uit onze dressuurfokkerij zelf opgeleid en uitgebracht in de Grand Prix-dressuur, zoals Indiamanda, de elite preferente Latamanda en de elite merrie Roumanda. Deze paarden uit de Manda-stam hebben ons vele sportieve successen bezorgd. Later hebben we onder leiding van Van Lieren ook merries uit andere lijnen ingezet voor de fokkerij van dressuurpaarden. Inmiddels komen er 21 Grand Prix-paarden uit onze eigen dressuurfokkerij.

Neem contact met ons op

Tot op de dag van vandaag is onze fokkerij van dressuurpaarden met veel ambitie bezig met het fokken, opfokken en opleiden van paarden voor wedstrijden. Wilt u meer weten over onze paardenfokkerij? Of wilt u informatie over onze andere diensten, zoals het dekken van uw merrie? Neem voor meer informatie over de fokkerij, trainingen en paarden contact op met onze locatie in Schore, nabij Goes, door te bellen naar +31 (0) 113 342152 of een e-mail te sturen naar info@stalhexagon.nl.

Stal Hexagon